Vydáno dne 4. 12. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D107x přečteno

V měsíci listopadu probíhaly dokončovací práce na chodnících při silnici průtahu II/362. Na samotné silnici bylo provedeno nové vodorovné značení. Na chodnících bylo dokončeno dláždění a instalovány byly stožáry osvětlení přechodů pro chodce. Prováděny byly úklidové práce. Probíhá též instalace svislého dopravního značení na základě projektové dokumentace a na základě rozhodnutí DI Policie ČR.

Ke konci listopadu proběhlo předávací řízení mezi investory a dodavatelem se závěrečnou fakturací prací. Pro město pak důležité vypořádání dotace a použití úvěru.

U konce je tak stavba, kterou lze bez nadsázky nazvat dopravní stavbou století. To proto, že obdobná stavba komunikace na průtahu v menším rozsahu proběhla naposledy v roce 1938.