Vydáno dne 7. 10. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D63x přečteno

Do závěrečné fáze pokročila stavba na průtahu silnice II/362. Jedná se o úsek z pohledu kolize s dopravou nejnáročnější. Zatímco rekonstrukce vozovky, výstavba chodníků a položení inženýrských sítí na ulici Rovečínské probíhaly v režimu oboustranně uzavřené komunikace, není možné uzavřít silnici v úseku nám. Míru. Proto je zde provoz řízen semafory a průjezd možný vždy jen v jednom jízdním pruhu. Dopravně je situace komplikována tím, že zde pracuje těžká technika a manipuluje se s materiálem, který je převážen nákladními vozidly stavby. Stavbou denně projíždí na 1 500 vozidel, z části velkotonážních.

Tato dopravní komplikace nás bude provázet až do konce měsíce října, kdy by měly být dokončeny asfaltové vrstvy. V průběhu měsíce listopadu pak budou dokončeny práce na chodnících v úseku nám. Míru. Stavební práce probíhají intenzivně v celodenních směnách včetně víkendů, a tak je předpoklad, že budou dokončeny ještě v klimaticky vhodnou dobu. Je  třeba vzít v potaz, že do realizace stavby zasáhly vícepráce především z pohledu nutnosti zajistit výstavbu části nové kanalizace, ale hlavně pak výměny plynovodu v části ulice Rovečínské a nám. Míru.