Vydáno dne 1. 7. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D69x přečteno

Na stavbě probíhaly v měsíci červnu práce na položení kanalizace a kanalizačních přípojek. Tyto práce byly takřka beze zbytku dokončeny, zůstává dodělat už jen několik přípojek a osadit dvě kanalizační šachty. Práce také pokročily i na výměně vodovodních přípojek. Zde se díky součinnosti s majiteli nemovitostí daří nejenom položit nové přípojky na veřejné části ve vlastnictví města, ale i uvnitř nemovitostí. Přístup k vodoměrům v době výstavby vodovodu v 50. letech minulého století je dnes již nestandardní a obnova přípojek je tak často velmi náročná a bez součinnosti s vlastníky domů by byla nemožná.

Stavební práce na vozovce zkomplikovala nutnost řešit havarijní stav plynovodu. Díky vstřícnosti plynárenské společnosti i stavební firmy PORR a. s. byly práce započaty bezodkladně a jak se zdá, nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

Prázdninové měsíce budou ve znamení dokončování obrub a povrchů chodníků, parkovišť a vozovky na ulici Rovečínské. Práce se po letních prázdninách přesunou na úsek průtahu na náměstí Míru.

Jak již byli čtenáři Olešnického zpravodaje informováni, získalo město Olešnice dotaci na zvýšení bezpečnosti chodců. V případě Olešnice se jedná o zvýšení bezpečnosti chodců na trase chodníku k mateřské škole na ulici Veselské a na trase k základní škole na ulici Hliníky. V průběhu měsíce června již byly chodníky na ulici Veselské hotové a na ulici Hliníky probíhaly dokončovací práce. V měsíci červenci pak budou ještě jako práce mimo tento projekt instalovány nové obrubníky na druhé straně vozovky v ulicích Hliníky a Veselská s rozšířením komunikace tak, aby šířka komunikace zůstala zachována jak byla před zahájením prací na výstavbě chodníků.