Vydáno dne 5. 11. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D162x přečteno

Dlouho očekávaný konec rekonstrukce průtahu II/362 nastal. Se zimní přestávkou, po ukončení první etapy, probíhaly práce skoro celý rok. Pro řidiče, kteří projíždějí Olešnicí i pro obce na objízdné trase byla velmi nepříjemnou okolností uzavírka ulice Rovečínské. Uzavírku si vyžádala nutnost nad rámec původně uvažovaných oprav výměna části kanalizace, výměna plynovodního potrubí a především výměna podkladových vrstev vozovky tak, aby vozovka byla únosná pro potřeby současného i budoucího dopravního zatížení. O tom, že bylo správné rozhodnutí vyměnit všechny vodovodní přípojky ve vozovce průtahu, svědčí skutečnost, že u některých domů bylo železné potrubí již zcela prorezavělé. Také plynovodní potrubí bez dostatečného krytí bylo v havarijním stavu.

Cílem rekonstrukce vozovky i chodníků bylo prvoplánově zajistit do dlouhodobého užívání bezpečný průjezd vozidel a hlavně zajistit bezpečnost chodců. Proto je nová silnice lemována dostatečně širokými chodníky, které tvoří bezpečnou chodeckou trasu. Původní zástavba neumožnila výstavbu chodníků dostatečné šířky po obou stranách, a proto je bezpečná chodecká trasa zajištěna přechodem z jedné strany silnice na druhou prostřednictvím míst pro přecházení se sníženým obrubníkem. Nejdůležitějším opatřením jsou ale čtyři vyznačené a v noci osvětlené přechody pro chodce. Aby tyto přechody pro chodce splňovaly normu, totiž, aby nebyly delší než šest metrů, byla v těchto úsecích vozovka zúžena. Vozovka silnice na průtahu Olešnicí má speciální svrchní vrstvu živice, která zajišťuje sníženou hlučnost projíždějících vozidel.

Na ulici Rovečínské byl postaven nový chodník, který má zajistit větší bezpečnost chodců dříve se pohybujících ve vozovce. V této trase bylo instalován nové LED osvětlení. Takové a obdobné osvětlení by v budoucnu mělo nahradit velkou část současného veřejného osvětlení.

Přestože některé práce budou především na chodnících dokončovány ještě v průběhu listopadu, lze o této největší dopravní stavbě posledních desetiletí hovořit jako o ukončené. Nezbývá než poděkovat všem těm, kteří projevovali velkou trpělivost a chápali, že stavba takového rozsahu si vyžaduje velká omezení. Samotná stavba si vyžádala několikaletou přípravu stavební dokumentace, směn pozemků a mnohá jednání, aby došlo ke koordinaci stavebních prací dvou investorů – města a kraje, kteří stavbu objednali a financovali. Za město tedy velké poděkování představitelům Jihomoravského kraje, kteří upřednostnili průtah Olešnice před jinými dopravními stavbami. Poděkování patří též představitelům Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje za administraci výběrového řízení i zajištění dalších náležitostí při vlastní realizaci stavby a v neposlední řadě pak provádějící firmě PORR a.s.

Velké poděkování patří také občanům, kterých se stavba více či méně dotkla. Těm, kteří mají své nemovitosti u silnice, budiž odměnou nová vodovodní či plynovodní přípojka s garancí dlouholeté životnosti a nový chodník před domem. Těm ostatním pak zvýšená bezpečnost chůze podél frekventované silnice II/362. Stavbou byli však dotčeni i občané, kterých se stavba bezprostředně nedotkla, jako například ti, kteří měli domy u skládky stavební sutě. Těm je třeba poděkovat za jejich trpělivost samostatně.

Stavba si vyžádala několik desítek miliónů korun nákladů. Částečně se na nich podílely dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Při získání této dotace nepřišlo ani město zkrátka a dva roky trvající úsilí k zajištění všech podkladů k získání dotace na chodníky bylo odměněno více než šesti milióny korun. O tyto finanční prostředky pak nebylo nutné žádat při úvěrové smlouvě. Ano, tato stavba si vyžádala přijetí úvěru. Zastupitelstvo jej schválilo s vědomím, že příležitost provést tuto investiční akci je neopakovatelná. Při realizaci stavby byli vedle těch trpělivých a chápajících spoluobčanů také ti, kteří přicházeli s celou řadou nápadů a připomínek, jak projekt vylepšit, či častěji jak jej spíše jen zkritizovat. Tito „pozorovatelé“ zcela jistě přijdou i po realizaci stavby s poznámkami, co všechno je špatně a jak by to oni udělali lépe. Konečně, v tomto není Olešnice  výjimkou. Výjimkou ale je, že město Olešnice má do dalších desetiletí kompletně rekonstruovaný hlavní silniční průtah včetně chodníků. Jaký je stav jinde se konečně může každý při průjezdu jinými obcemi přesvědčit.

S vědomím, že žádný projekt není dokonalý, stejně tak jako jeho stavební realizace, vstupujeme do doby užívání jednotlivých stavebních objektů. Na celou stavbu firma PORR a.s. smluvně poskytla pět roků trvající záruku. Některé nutné opravy je možné očekávat po zimě, kdy se projeví provozní zatížení dopravou a jiné klimatické podmínky. Věříme, že tyto opravy budou jen v minimálním rozsahu.