Vydáno dne 6. 11. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková100x přečteno

Olešnice má za sebou několik týdnů výrazných dopravních omezení v souvislosti s uzavřenou silnicí ve Křtěnově z důvodu stavby nového mostu, ale především z důvodu stavebních prací na ulici generála Čápka. Ne všichni řidiči jsou schopni dodržovat dopravní značení a semafory. Tím samozřejmě narušují práce, ohrožují sami sebe a dělníky na stavbě, nemluvě o ostatních řidičích, kteří se dostávají do obtížných situací bez svého zavinění. Zde se sluší poděkovat dopravním policistům za občasný dohled a postih neukázněných řidičů. V kontextu s dalšími měsíci oprav se snad svéhlavé řidiče podaří usměrnit.

Oproti předpokladům a projektové dokumentaci, po odstranění živičné vrstvy, se ukázala potřeba opravit důkladněji most a řešit podloží vozovky nad kanalizací. Z jednání na kontrolních dnech však vyplynula snaha dodavatele přes zmíněné vícepráce držet termín dokončení I. etapy rekonstrukce do poloviny prosince. Samozřejmě při vhodných klimatických podmínkách stavby.