Vydáno dne 26. 7. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D61x přečteno

V článcích Olešnického zpravodaje se z pověření rady města pokouším informovat o aktuálním dění, převážně pak v oblasti realizovaných investic a projektů. Jedná se o finančně náročné aktivity, kde je rozpočet města výrazně navyšován o dotace z národních zdrojů, častěji pak z dotací EU.

 

Ze strany těch, kdo nám finanční prostředky poskytují v dotacích, bývá požadavek na takzvanou „povinnou publicitu“. Jedná se o ceduli, plachtu, tabulku, kde je uveden název projektu a logo toho, kdo dotaci poskytuje. Že se nejedná o samoúčelnou věc je zřejmé. Jako občané bereme jako samozřejmost, že se v Olešnici stále něco buduje a staví, že se realizují i neinvestiční projekty.

 

 

Že to vše někdo financuje, a to významně mimo daňové příjmy města vím já, který žádosti o dotace předkládá, rada města a zastupitelé. Aby to věděli i občané, slouží právě zmiňovaná loga na tabulkách a v článcích v tisku nebo na webových stránkách (povinná publicita), kterou ti, kteří dotace městu schválili, požadují zajistit.

 

Jde především o pochopení, co by se bez dotačních peněz v Olešnici jen stěží uskutečnilo, a proto jsou v následujících článcích uvedena loga těch, kdo dotace poskytují. Berme zveřejnění loga dotačních programů a institucí nikoliv jen jako povinnou publicitu projektu, ale i jako výraz toho, že chápeme a uvědomujeme si přínos těchto peněz pro Olešnici.

 

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta