Vydáno dne 29. 11. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková93x přečteno

První etapa rekonstrukce vozovek – průtah II/362 pokračuje dle schváleného harmonogramu. Přestože zásah do vozovky a konstrukce mostu přes Veselský potok odhalil nutnost řešit nové technické problémy, se kterými projekt nepočítal. Jedná se o rekonstrukci mostu, která již byla provedena a o zpevnění podloží vozovky takřka v celé délce úseku pravé části vozovky směrem od Crhova. Přes aktuální nepřízeň počasí hodlá dodavatelská firma v rámci schváleného harmonogramu práce na první etapě do poloviny prosince dokončit. Práce na druhé etapě akce „II/362, průtah Olešnice“ budou pokračovat na jaře a vyžádají si bohužel stejné (a možná i větší) dopravní omezení, jak tomu bylo a je při realizaci první etapy.