Vydáno dne 5. 11. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D77x přečteno

Přes pozdní podzim a právě pro nastávající období vegetačního klidu nastala vhodná doba pro práce z projektu Revitalizace zeleně v Olešnici. Tento projekt zahrnuje vedle výsadeb nové zeleně, která nás čeká na jaře příštího roku, také údržbu stromů formou bezpečnostních a zdravotních řezů. To je práce pro odvážné muže ve výškách. Uhnilé a uschlé větve nad chodníky a komunikacemi a dalšími veřejnými prostranstvími v korunách vysokých stromů jsou bezpečnostním rizikem, kde je odpovědný majitel těchto stromů. V případě našeho projektu pak město. Ze sdělovacích prostředků víme o případech těžkých úrazů i úmrtí způsobených pádem stromu, či jeho větví v jiných obcích a městech. Přestože se toto riziko nikdy nedá úplně vyloučit, právě probíhající práce stromolezců mohou toto nebezpečí výrazně eliminovat.

 

Přestože jsme již několikrát o tomto projektu psali, jen pro připomenutí: Projekt navržený Ing.  Hawerlandovou prošel schvalovacím procesem orgánů ochrany životního prostředí. Projekt počítal podle jeho položek s náklady ve výši 4 372 412,- Kč. Město Olešnice požádalo o podporu realizace projetu dotací z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím žádosti MAS Boskovicko PLUS. Tato dotace ve výši 60% byla schválena. Opakovaným výběrovým řízením na dodavatele se podařilo samotnou cenu díla snížit na 2 371 554,- Kč. Dodavatelem se stala firma Florstyl s.r.o. z Kunovic. Po odečtení dotace tak budou náklady města na realizaci celého projektu ve výši 948 662,- Kč. Projekt je zveřejněn na webových stránkách města v sekci: Pro Obyvatele – Připravované investice.