Vydáno dne 2. 4. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D42x přečteno

Dalším dotačně podpořeným projektem, jehož realizace byla zahájena v loňském roce, je projekt Revitalizace zeleně v Olešnici. Již na podzim byl proveden bezpečnostní řez dřevin (převážně v korunách vzrostlých stromů) nad místy pohybu osob. Doby vegetačního klidu bylo využito na počátku března ke skácení několika nepůvodních dřevin (akátů) na ulici Družstevní, kde bude následovat výsadba jiných stromů a keřů.  Byl také proveden bezpečnostní řez topolů u sportovního areálu školy u koupaliště.

 

S nastupujícím jarem budou zahájeny již hlavní práce, spočívající ve výsadbách nových stromů a keřů, případně okrasných rostlin.