Vydáno dne 3. 9. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D61x přečteno

Průtah II/362

V průběhu měsíce srpna byly dokončeny všechny vodovodní a kanalizační přípojky v rámci druhé etapy stavby na ulici Rovečínské. Současně byl též položen nově plynovod a plynovodní přípojky. V úseku od Škrobárny ke zdravotnímu středisku byly dokončeny podkladní vrstvy vozovky, položeny obrubníky a přídlažba a připraveny podkladní vrstvy také pro pokládku dlažby chodníků. Probíhaly také práce na elektroinstalaci a instalaci veřejného osvětlení. Také v úseku od zdravotního střediska po náměstí Míru probíhaly práce na položení podkladových vrstev vozovky a pokládka obrubníků. V druhé polovině měsíce srpna byly zahájeny práce na třetí etapě stavby v úseku náměstí Míru. Zde bude v následujících týdnech řízena doprava kyvadlově s využitím semaforu. Nejdříve zde proběhnou práce na položení plynovodu, plynovodních a vodovodních přípojek, následně pak budou odebrány vrstvy živice, žulových kostek a budou položeny nové podkladní vrstvy pod vozovku. Současně bude řešeno napojení domů na kanalizaci. V následujících týdnech pak budou položeny živičné vrstvy vozovky v rámci druhé etapy, zadlážděny chodníky v rámci této etapy a pokračovat budou práce v již zmiňované třetí etapě výstavby na náměstí Míru.

S ohledem na probíhající stavební práce na vozovkách i chodnících vyzýváme chodce ke zvýšené opatrnosti při pohybu v prostoru staveniště.

 

 

Chodníky k základní škole a mateřské škole

Nový školní rok znamená po prázdninách příchod žáků do základní školy a dětí a do mateřské školy. Díky nově rekonstruovaným chodníkům na ulici Hliníky a na ulici Veselské bude cesta pro děti a žáky i jejich rodiče do škol bezpečnější.

 

Hydrogeologický průzkum

Jak byla již olešnická veřejnost informována prostřednictvím zpravodaje, proběhl v měsíci červenci na základě předchozích šetření hydrogeologický průzkum formou 100 metrů hlubokých vrtů v obecním lese “Chrást“ nad Ostrou horkou  a v obecním sadu nad Skalkami. Zatímco vrt v obecním sadu neprokázal případný zdroj pitné vody a byl následně zasypán, vrt u Ostré horky disponuje vodou, a proto proběhla čerpací zkouška. Byl též proveden rozbor této vody k

 

Čištění hlavního kanalizačního sběrače

Jednotná kanalizace města Olešnice z ulic města je svedena do dvou sběračů (kanalizačních stok), které byly vybudovány současně s čistírnou odpadních vod na počátku 90. let. Páteřní kanalizační stoka vede podél Nyklovického potoka a odpadní vody z ulice Moravská strana jsou shybkou pod potokem vedeny do této páteřní kanalizační stoky. Přístup pro čištění této stoky je pro těžkotonážní čistící vozy v podstatě nemožný v úseku ulice Moravská strana, a proto bylo nutné pro vyčištění kanalizačního sběrače využít techniku, kterou město za celé čtvrtstoletí ještě nevyužilo. Čistící tlakový vůz firmy SEZAKO v průběhu několika dní vyčistil 300 metrů dlouhý úsek mezi mostem na ulici Křtěnovské a shybkou u Člupkových. Vyčištěna byla též samotná shybka a část kanalizace na Moravské straně. Nemalé množství štěrku a kusů asfaltu v sedimentu svědčí o tom, že do kanalizace při deštích došlo ke splavení materiálu ze stavby. Samotná páteřní stoka na Moravské straně jako stěží přístupná kanalizace pak na rozdíl od  kanalizace v jiných úsecích nebyla dlouhá léta čištěna. Důvod je zřejmý - velmi vysoké náklady na čištění více než 300 metrového úseku kanalizace.

 

 

Opravy místních komunikací

Každým rokem samospráva města vynakládá značné finanční prostředky na opravy místních komunikací. Dílem se jedná o výtluky po zimním období, dílem též o opravy vozovek po výkopových pracích spojených s opravami vodovodu či kanalizace. Využíváno bývá více technologií oprav. V průběhu měsíce září budou práce na letošních opravách místních komunikací dokončeny opravami vozovek po výkopech, a to pokládkou živice do vyčištěných rýh po výkopech.

 

Přesah zeleně do prostoru místních komunikací

Na řadě míst v Olešnici přesahují keře a stromy z pozemků zahrad do chodníků a místních komunikací. Vyzýváme proto všechny majitele těchto stromů a keřů, aby v podzimních měsících tyto přesahující větve do chodníků a silnic ořezali. V případě, že tak neučiní sami, provedou ořez větví v průběhu zimní měsíců zaměstnanci města.