Vydáno dne 2. 4. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 31x přečteno

Zastupitelstvo města, vedle dotacemi podpořených investičních akcí, schválilo v rozpočtu roku 2021 projekt rozšíření vodovodu na ulici Za Puchárnou. Po celé řadě významných oprav a udržovacích prací na veřejném vodovodu a po investicích do zokruhování vodovodu z ulice Družstevní a ulice Zástodolí na hlavní řad v ulici Rovečínské se jedná o poslední z velkých investic do vodovodu v současné zástavbě. Ulice Za Puchárnou je ulicí několika staveb rodinných domů, které doposud využívají vlastních zdrojů vody, ne vždy dostatečných a v kvalitě odpovídající vodě pitné. Proto na základě žádosti a se souhlasem vlastníků rodinných domů v ulici nechala rada města zpracovat projektovou dokumentaci na rozšíření vodovodu do této ulice z hlavního řadu na ulici gen. Čápka. Projektová dokumentace byla zpracována, byla podána žádost o vodoprávní povolení, které bylo v loňském roce schváleno. V současné době probíhá otevřené výběrové řízení na dodavatele a s realizací stavby se počítá po prázdninových měsících - v září a v říjnu. Vlastníci nemovitostí se pak v průběhu stavby napojí přípojkami na budovaný hlavní řad v ulici.