Vydáno dne 1. 10. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D35x přečteno

Informace o realizaci projektu Základní škola moderně a komplexně II. byla již v Olešnickém zpravodaji dříve podána. Nyní po ukončení všech prací a dodání nábytku, výpočetní techniky a pomůcek město žádá o proplacení dotace, která byla schválena z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro seznámení veřejnosti, která z pochopitelných důvodů nemůže být pozvána na prohlídku, nabízíme fotografie z nových učeben.