Vydáno dne 10. 9. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková48x přečteno

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků EU

 

V minulých číslech zpravodaje jste byli průběžně informováni o nejvýznamnější investici v oblasti školství tohoto roku. Po modernizaci a zvýšení kapacity mateřské školy v loňském roce se jedná o další projekt podpořený dotačně prostředky EU z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celé prázdniny byla škola v pohybu, dokončovaly se stavební práce, montoval nábytek, dováženy byly nové pomůcky do odborných učeben. Na prahu měsíce je vše hotovo. Učitelé a žáci se budou postupně seznamovat s novinkami. Také veřejnost bude mít tu možnost a v sobotu 29. září si bude moci při dni otevřených dveří ZŠ nové prostory a vybavení prohlédnout. Projekt samotný se posouvá do fáze žádosti o proplacení dotace.