Vydáno dne 5. 11. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 193x přečteno

V letošních komunálních volbách oproti těm minulým kandidovaly místo šesti pouze čtyři volební strany: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ (SNK), KDU-ČSL, OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE - sdružení nezávislých kandidátů (OMO) a Živnostníci Olešnice - sdružení nezávislých kandidátů (Živnostníci). Na menším počtu volebních subjektů profitovalo sdružení OMO, které oproti minulým volbám výrazně posílilo o tři mandáty na šest, SNK získalo také šest mandátů, stejně jako v minulých volbách, jeden mandát zůstal také Živnostníkům. KDU-ČSL získala dva mandáty oproti třem v minulých volbách. Kompletní výsledky voleb je možno najít na webových stránkách: www.volby.cz

Zvoleni do Zastupitelstva města Olešnice byli:

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ: PaedDr. Zdeněk Peša, MUDr. Jan Nechuta, Mgr. David Mareček, Karel Kubíček, Ing. Martin Baka, Ludmila Musilová

KDU-ČSL: Ing. Josef Kánský, Ing. Pavel Adamec

OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE – SNK: Ing. Jakub Slavíček, Ing. Vlastimil Člupek Ph.D., Mgr. Aleš Prokopec, Ing. David Tomášek, Ing. arch. Štěpán Hirsh, Bc. Adolf Vraspír

Živnostníci Olešnice – SNK: František Žíla

Zastupitelstvo města nemá ve svých řadách v novodobé historii poprvé zastupitele KSČM a všichni zastupitelé jsou bez politické příslušnosti. Zastupitelstvo také výrazněji omladilo.

V povolebním vyjednávání nabídlo OMO lidoveckým zastupitelům povolební spolupráci. Tu KDU-ČSL odmítla. Naopak došlo k rychlé dohodě k pokračování dosavadní spolupráce SNK a KDU-ČSL. Toto uskupení disponuje nadpoloviční většinou v zastupitelstvu města.

vědomím této většiny v zastupitelstvu nabídlo SNK a KDU-ČSL sdružení OMO možnost široké, tzv. duhové koalice. SNK a KDU-ČSL (8 mandátů) nabízely OMO (6 mandátů) paritní variantu složení rady města. SNK: starosta, 1 radní. OMO: místostarosta, 1 radní. KDU-ČSL: 1 radní. Nabídka účasti v radě města v tomto složení sdružení OMO odmítlo a požadovalo většinu tří zastupitelů za OMO, případně živnostníky v pětičlenné radě. Tento požadavek nebyl s ohledem na počet získaných mandátů SNK a KDU-ČSL akceptován.

Proto byla potvrzena koalice volebních stran SNK a KDU-ČSL zastoupená ve výkonném orgánu města - radě města - a ostatní dvě volební strany budou jako opozice zastoupeny v zastupitelstvu a jeho výborech, garantujících kontrolní funkci.

Tuto koaliční dohodu potvrdilo ustavující zasedání zastupitelstva města 29. října 2018.

Zvoleni byli:

Rada města:

PaedDr. Zdeněk Peša (SNK) - starosta

Ing. Josef Kánský (KDU-ČSL) - místostarosta

Karel Kubíček (SNK) - radní

Ing. Pavel Adamec (KDU-ČSL) - radní

Mgr. David Mareček (SNK) - radní

Finanční výbor:

Mgr. Aleš Prokopec (OMO) - předseda

Ing. Martin Baka (SNK) - člen

František Žíla (Živnostníci) - člen

Kontrolní výbor:

Ing. Jakub Slavíček (OMO) - předseda

MUDr. Jan Nechuta (SNK) - člen

Ing. Vlastimil Člupek Ph.D. (OMO) - člen

Odpovědnost za chod města je tedy znovu dána do rukou koaličních zastupitelů SNK a KDU-ČSL. Ti ponesou svými rozhodnutími reálnou a největší odpovědnost za všechny kroky, které zastupitelstvo ponese. To proto, že nikoliv zastupitelstvo, ale rada města je ze zákona výkonným orgánem města.

Co se týče programového prohlášení rady města, bude zveřejněno do konce ledna. Mělo by obsahovat možné maximum z volebních programů volebních stran při snaze získat širokou podporu členů zastupitelstva. Samozřejmě s finanční odpovědností za budoucí příští našeho města a s vědomím finančních i lidských zdrojů, které máme k dispozici. Tedy žádné nereálné sliby a stavění vzdušných zámků.

 

 

 

 

 

 

Z