Vydáno dne 2. 4. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková34x přečteno

Město Olešnice, stejně jako jiní vlastníci lesa, čelí problému sucha a následné kůrovcové kalamitě. Vysočina je jedním z center této kalamity a sucho posledních několika let si vyžaduje svoji daň na porostech. Neplánovaná těžba v lesích násobně převyšuje tu v lesních hospodářských plánech a často jsou těženy i lesy napadené kůrovcem a oslabené suchem i v mladých, netěžebních porostech. Takto tomu je i v smrkových porostech Skalek, které zřejmě jako převážně smrkový les brzy zmizí, a bude nahrazen jinou výsadbou. Na vzrostlý les si budou pak další generace muset počkat. Nejinak tomu zřejmě bude i v dalších lesích. Snad se letos dočkáme větších srážek a sucho ustoupí a nebudou usychat vedle smrků i borovice (jako ty u vodojemu nad mlékárnou).