Vydáno dne 5. 3. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková29x přečteno

Karnevalové odpoledne zahájilo předtančení dívek pod vedením p. uč. Ošlejškové a dívek z taneční skupiny Bami. Vystoupení to byla krásná a sklidila zasloužený potlesk.

O zábavu dětí se letos opět staral DJ David Hamerský. Děti tančily a soutěžily v zajímavých disciplínách.

Okamžik losování velké tomboly byl netrpělivě očekávaný. A není divu. Krásných cen bylo skutečně mnoho. Karnevalové odpoledne zakončila laserová show.

Věříme, že si všichni Karnevalové odpoledne užili a odcházeli s milou vzpomínkou.

závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří neváhali nabídnout pomoc při organizaci a zajištění karnevalu a všem sponzorům i rodičům, kteří přispěli dárkem do tomboly.

Za kolektiv členů Rodičovského spolku Olešnice: Ing. Ludmila Riedlová, předsedkyně