Vydáno dne 1. 7. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková15x přečteno

Knihovnické loučení

V červnu proběhlo v knihovně několikeré loučení s dětmi. Začátkem měsíce ukončily cyklus pravidelných měsíčních besed děti ze třídy Motýlků a každý dostal diplom pozorného posluchače a budoucího čtenáře.

Od prosince roku 2018 probíhala pravidelná setkání s prvňáčky, při kterých jsme si četli a děti plnily rozličné úkoly. To proto, že jsme se přihlásili do jedenáctého ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Na závěrečnou lekci děti donesly vlastnoručně přepsaný slib čtenáře, společně jej přečetly a potom již byly pasovány na čtenáře. Sponzorem dárku, který si každý čtenář odnášel domů - knížky Kde se nosí krky - se stalo Město Olešnice. Děkujeme!

18. června přišla do knihovny nejpočetnější třída a to deváťáci, kteří se jen stěží „poskládali“ na sedáky. Letos přišli do knihovny poprvé a současně jako žáci naší školy naposledy. Ne příliš veselé téma naší besedy bylo Válka očima dětí a naši budoucí učni a studenti středních škol se vcelku aktivně zapojili. Potěšitelné jistě bylo, že v povědomí mladých je příběh Hanin kufřík, který se započal v nedalekém Novém Městě.

Poslední loučení absolvovali v knihovně druháčci, a protože mají děti přes prázdniny přečíst alespoň jednu knížku, měla jsem připravený prázdninový tip pro holčičky i pro kluky. Stačí si jen vybrat! A to neplatí jen pro děti, ale pro všechny, kteří rádi čtete. Nabídka je opravdu veliká a záleží jen na vás, zda chcete prožít léto s pěknou knihou. On-line katalog všech knih najdete na http://olesnice.knihovna.cz

Během prázdnin bude knihovna uzavřena od 29.7. do 16.8., ostatní týdny je běžný provoz.

knihovnice