Vydáno dne 15. 1. 2022 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 6x přečteno

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2021 byl 14 381 knihovních jednotek, z toho naučné literatury pro dospělé 3 245, naučné pro děti 772 a dětské beletrie 3 182. Sponzorský dar z pozůstalosti JUDr. Kobra činil 9 135 Kč. Za částku 44 961 Kč bylo nakoupeno 277 nových titulů, do knihovny bylo darováno 127 knih. Vyřazeno bylo 47 knih. Nejpůjčovanějšími tituly byly Posílám to dál, Sejdeme se v knihkupectví, Bratr Cadfael, Hana nebo Myšlenky za volantem. Nejčtenějšími autory se stali Mornštajnová, Lednická, Bradford, Poncarová, Lamballe, Peters, Bryndza. Z autorů pro děti vede Disney, Kinney, Rowling.

Do knihovny bylo zaregistrováno celkem 147 čtenářů (121 žen) z toho je 124 místních. Roční úbytek byl 37 čtenářů. Dětí do 15 let opět ubylo na počet 38. Nejpočetnější skupinu dospělých čtenářů tvoří lidé mezi 40-49 lety, kterých je registrovaných 24, následují je čerství důchodci ve věku 60-69 let, kterých je 20. Do knihovny zavítalo celkem 1 113 návštěvníků, což je o 485 méně než loni. Nejčastěji chodí čtenáři do knihovny v úterý a pátek mezi 14 a 15 hodinou. Za rok bylo realizováno 2 547 výpůjček, což je téměř o tisíc méně než loni. Nejvíce se půjčuje beletrie pro dospělé 1 552 a beletrie pro děti 399. Z 16 druhů periodik bylo půjčeno 339. Knih vypůjčených z VF Boskovice bylo 448.

12 knihovnických besed se zúčastnilo 206 návštěvníků, převážnou část tvoří děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy.

Více informací se dozvíte na webových stránkách knihovny www.olesnice.knihovna.cz, které měly v uplynulém roce 56 568 návštěv-přístupů a 1 067 vstupů do on-line katalogu mimo prostor knihovny, což je o 257 více než loni.                                          

 

knihovnice