Vydáno dne 13. 1. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 32x přečteno

Je na místě uvést na pravou míru toto nesmyslné tvrzení, se kterým jste se mohli setkat. I nováčci v zastupitelstvu si museli všimnout, že do rozpočtu jsou pravidelně zapojovány zůstatky na účtech z minulých let.

 

Loňský rok však byl naprosto výjimečný a ekonomicky turbulentní. Nejdříve vláda sáhla k financování kompenzací živnostníkům (OSVČ a malých s.r.o.) do daňových příjmů určených také obcím a krajům. To vedlo obce a jejich svazy ke kolektivnímu prohlášení, že je ohroženo i financování provozních nákladů. Prohlášení silné, ale účelné. Poslanecká sněmovna pak na nátlak obcí měst a krajů schválila výplatu kompenzačních příspěvků pro obce ve výši cca 1 200 Kč na občana.  Dva miliony korun pro Olešnici.

 

Olešnice však vstupovala do roku 2020 se zůstatkem na účtech ve výši 5,475 milionu korun. Více než s dostatečnou rezervou na krytí provozních výdajů.

 

Následně přijala rada města opatření, kdy omezila výdaje a přesunula některé investiční akce do roku 2021. Jsou to akce financované s přispěním státních dotací i dotací strukturálních fondů EU. Jejich financování je zajištěno. Nejenom dotacemi. Zůstatek na účtech na prahu roku 2021 je ve výši 10, 445 milionu korun (!).

 

Je pravdou, že nevíme a nemůžeme vědět, jak se bude ekonomika ve světě i ve státě vyvíjet. Proto budeme muset i v letošním roce postupovat ve výdajích stejně uvážlivě, jako vloni.

 

Koalice KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů vede město mnoho let. Její finanční politika je proinvestiční. Snaží se budovat a opravovat v co nejvyšší možné míře. To, co ji vlastní zdroje a získané dotace umožňují. (Uplynulá dvě plánovací období čerpání strukturálních fondů EU tomu hodně pomohla). Proto nic planě neslibovala a neslibuje. Konečně občané mohou výsledky této snahy v Olešnici vidět.

 

Kdo nic nedělá, nic nepokazí, říká staré přísloví. V řadě realizovaných investic jsme byli, jsme a budeme kritizování (převážně za detaily). Až to bude z úst někoho, kdo připraví investiční projekt, zajistí jeho financování - nejlépe z mimorozpočtových zdrojů města - a následně zajistí i jeho realizaci a dokončení, určitě to bude impulz k vážnějšímu zamyšlení.

 

Rada města před dvěma lety zveřejnila své programové prohlášení, že bude investovat do velkých oprav a údržby majetku města. Že by měly být místo toho odkládány peníze na budoucí volební období, nenajdete ani v žádném jiném z volebních programů jiných volebních stran. 

 

Tady jsou čísla za posledních 10 let:

 

Za posledních deset let vstupovalo město do následujícího roku vždy se zůstatkem na účtech, v letošním roce, jak už bylo řečeno, více než desetimilionovým. Úvěry byly vždy použity pouze a jen k dofinancování investic a dluhová služba neomezovala a neomezuje rozvoj města.

 

Proto můžeme rekapitulovat toto desetileté období pro město Olešnici jako investičně velmi přínosné. Samo město proinvestovalo 131,599 milionů korun! Na tyto investice použilo 47,737 milionů z příjmů rozpočtu a investičních úvěrů. Z investičních dotací získaných převážně z fondů EU pak město použilo 86,862 milionu korun.