Vydáno dne 15. 4. 2004 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 872x přečteno

K prvnímu lednu roku 2003 bylo v Olešnici 1753 obyvatel. V loňském roce zemřelo 15 občanů, z toho 4 ženy a 11 mužů. Narodilo se 19 dětí – holčiček bylo 8, chlapců 11. Z Olešnice se odhlásilo 32 osob a naopak se k nám přihlásilo 27 osob. K 1. lednu roku 2004 žilo v Olešnici 1752 obyvatel.

V roce 2003 bylo v olešnickém matričním obvodě oddáno 15 párů, 8 z nich mělo sňatek v obřadní síni olešnické radnice, zbývajících 7 párů bylo oddáno v kostele sv. Vavřince.