Vydáno dne 5. 1. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 82x přečteno

blahopřeje k narození miminka, kterým je:

Jakub Kalda,

blahopřeje novomanželům, kterými jsou:

Marie Hochová a Marian Jačo,

blahopřeje jubilantům, kterými jsou:

Pavel Žíla - 70 let; Pavel Mareček - 70 let; Eva Unčovská - 70 let;  Marie Kozlová - 75 let; Marcela Jančová - 75 let; Lubomír Bednář - 86 let.

Také nás v závěru roku navždy opustili:

Alexandr Dvořák ve věku 83 let, Jaroslav Petr ve věku 75 leta, Štefan Kmeť ve věku 45 let.

Čest jejich památce!

Připojujeme poděkování rodiny všem, kdo se přišli naposledy rozloučit s panem Alexandrem Dvořákem.

Pokud si někdo ze spoluobčanů nepřeje, aby bylo jeho jméno zveřejněno v souvislosti s životním výročím nebo ani nechce přijímat gratulace od členů komise pro občanské záležitosti, je potřeba, aby tuto skutečnost oznámil na městském úřadě v kanceláři matriky nebo na telefonním čísle 516 463 108.