Vydáno dne 7. 3. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 102x přečteno

blahopřála k narození:

Wanessa Krčálová;

k životnímu jubileu:

Anna Králová - 70 let;

projevila upřímnou soustrast:

Adolf Vraspír ve věku 75 let,

Josef Kovář ve věku 71 let,

Alois Hlaváček ve věku 93 let.

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve „ Zprávách z olešnické matriky“ nebo nechce přijímat gratulace od Komise pro občanské záležitosti, oznamte tuto skutečnost na městském úřadě - kancelář matriky nebo na tel. čísle 516 463 108.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat MUDr. Janu Nechutovi za lékařskou péči, daleko za hranicí jeho povinností, kterou věnoval v posledních měsících života mému manželovi v jeho těžké nemoci.

děkuji též pečovatelkám Hospicu sv. Martina, paní MUDr. Márii Kincové a sestře Miroslavě Likařové, které jemu i rodině byly velkou oporou. Za rodinu: B. Vraspírová

mi touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili 16. února 2018 posledního rozloučení s mým otcem panem Aloisem Hlaváčkem. Alice Hlaváčková