Vydáno dne 2. 7. 2019 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 134x přečteno

významná životní jubilea oslavili:

Ludmila Mášová, Miroslav Baka, Alois Synek, Bohumil Kalina, Zdenka Konečná, Libuše Doskočilová, Marie Fučíková.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a radosti!

zlatou svatbu - 50. výorčí sňatku oslavili:

Eva a Radim Višinkovi.

Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Přidáváme ještě jedno poděkování, které tak úplně nepatří do této rubriky (ale kam jinam je zařadit):

Děkujeme starostovi PaedDr, Zdeňku Pešovi za ochotu a vstřícnou pomoc při našem jednání. Současně bychom chtěli poděkovat vedoucí učitelce M. Čuhelové a učitelkám J. Tomáškové a N. Girgleové za laskavost a krásné jednání s dětmi mateřské školy.

Kolářovi - Olešnice