Vydáno dne 5. 3. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková86x přečteno

S ohledem na malý zájem o práci v komisi pro občanské záležitosti rady města a také z důvodu, že ne všichni jubilanti měli zájem o návštěvu členů komise s předáním drobného dárku, rozhodla rada města o jiné formě přání občanům – jubilantům. Jubilanti tak vedle písemného blahopřání obdrží od komise dárek ve formě poukázky k odběru zboží.

Narození únor 2019

Kryštof a Sebastian Fajstovi

Ať rostou ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea únor 2019

Jiří Šenkýř, Jarmila Honsnejmanová, Josef Stezka

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a radosti!

Zlatá svatba - 50 let společného života

Jaroslava a Jiří Kreplovi, Libuše a Rudolf Maslíkovi

Smaragdová svatba - 55 let společného života

Dana a Vladimír Prudkých, Jiřina a František Hamerských

Ať i další společné roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí únor 2019

Marie Oderská

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Poděkování: Děkujeme touto cestou za projevy soustrasti a za účast na posledním rozloučení s naší maminkou Květou Cupalovou. Rodina Cupalova

Komise pro občanské záležitosti ve spolupráci s cestovní kanceláří K&M tour organizuje pro olešnické občany v letošním roce několik sobotních jednodenních zájezdů. Tyto zájezdy mají sloužit k poznávání zajímavých a turisticky atraktivních míst v blízkém i širším okolí. Pro podporu účasti našich nejmladších a nejstarších spoluobčanů rozhodla rada města, že účast dětí do 15 let a seniorů nad 65 let věku bude bezplatná. Ostatní občané pak budou hradit cenu jízdného a průvodce tak, jak bude uvedena na plakátech. Přihlášky k účasti na zájezdu a úhrada ceny zájezdu administruje olešnická pobočka CK K&M tour v domě č. p. 25 (paní Hamerská).

Podrobné informace k prvnímu zájezdu jsou v příloze.