Vydáno dne 1. 6. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D69x přečteno

V měsíci květnu byl Parlamentem České republiky ukončen nouzový stav na území ČR a současně přikročila vláda a ministerstvo zdravotnictví k rozvolňování epidemiologických opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Některá opatření však zůstávají stále v platnosti. Jedním z těchto opatření je stále povinnost udržovat bezpečnou vzdálenost v budovách a stejně tak v budovách nosit ochranné roušky. Podobně je tomu také i v prostředcích hromadné dopravy.