Vydáno dne 5. 3. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková38x přečteno

Milosrdná zima skrývala ve sněhu až do jeho tání psí exkrementy, které aktuálně „zdobí“ naše ulice a veřejná prostranství. Lze konstatovat, že rozmístěných košů na psí exkrementy využívá pouze část těch slušných pejskařů, zatímco těm ostatním jsou pozůstatky jejich vycházek se svým psím miláčkem lhostejné. Co si o nich můžeme myslet je zřejmé. Pokud nepomáhá čistotě veřejných prostranství rozmístění košů, bude nutná zřejmě už jen represe. Výrazné zvýšení poplatků za psa, jehož výnos by byl využit na zajištění úklidu veřejných prostranství, by postihl všechny majitele psů. Proto lze jen doufat, že ti slušní pejskaři budou na své nezodpovědné kolegy výchovně působit.