Vydáno dne 3. 9. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D69x přečteno

Ohlédnutí za olešnickou poutí

Olešnická pouť přes některé „zaručené“ zprávy, že  letos bude bez pouťových atrakcí, proběhla i s nimi. Lunapark i stánkový prodej na náměstí byl v rozsahu let minulých. Podobně proběhly i doprovodné výstavy a taneční zábavy, bez kterých bychom si neuměli ani olešnickou pouť představit. Rada města děkuje všem pořadatelům za jejich stále aktivní přístup na úkor jejich volného času, který přípravě doprovodných akcí olešnické pouti věnovali.

 

Výstava výtvarníků Olešnicka

Zrovna na výstavě Joži Úprky v „Hradišťu“ se mi ozvala dobrá známá se vzpomínkou na Olešnickou pouť. To mne přivedlo se tak trošku vrátit zpět. Někdy v březnu, kdy jako každoročně, žádám o pronájem sálu v kulturním domě jsem se dozvěděl, že město vlastní spoustu obrazů starých mistrů Olešnicka. Napadlo mne spojit pouťovou výstavou více generací. Těch, co už s námi nejsou, každoročních i nově příchozích vystavovatelů i těch nejmladších. Dost jsem se naběhal, ale při tom všem potkal svoje vstřícné a laskavé spoluobčany. Mohl jsem s nimi rozprávět a dozvědět se mnohé. Vernisáž byla trošku jiná, i když divadlo jsem tu měl už dvakrát. Vírští nám srandovně-děsivým příběhem předvedli, co se to tu kolem nás děje. V sobotu a neděli byl sál stále plný, věřím, že toho k vidění a čtení bylo spoustu zajímavého. Chtěl bych poděkovat všem, kteří zapůjčili rodinné památky, vystavovatelům, žákům a paní učitelce ZUŠ, Městu Olešnice, ochotným dámám z radnice, Zdeňkovi. Díky a s pozdravem.

 Za rok zas Karel Věstínský

Chovatelská výstava

Ve dnech 10. a 11. srpna 2019 proběhla  v rámci olešnické pouti chovatelská výstava  králíků, drůbeže a holubů. Návštěvníci mohli zhlédnout 234 králíků, 88 voliér drůbeže a 33 voliér holubů, celkem asi 600 zvířat. V letošním roce to byla výstava místní, okresní a zároveň soutěžní o poháry starosty města Olešnice. Na výstavu přišlo za příjemného počasí více než 1000 spokojených návštěvníků. Chci touto cestou poděkovat všem chovatelům, kteří obeslali výstavu svými zvířaty, městu Olešnice a všem sponzorům, kteří přispěli jak penězi, tak i dary do tomboly. Také děkuji všem členům a příznivcům naší chovatelské organizace za přípravu a průběh výstavy, která je již mnoho let nejen neoddělitelnou součástí olešnické pouti, ale také vyvrcholením naší celoroční chovatelské práce.

                                                                 Za olešnické chovatele Ing. Jiří Bareš, předseda

Výstava historických kočárků

O olešnické pouti proběhla již 5. výstava historických kočárků. Byla jsem mile překvapena vysokým počtem návštěvníků, chvílemi to vypadalo, že na farním dvoře probíhá další výstava tentokrát novodobých kočárků s živými "panenkami". To když rodiče zanechali svoje ratolesti před depozitem a šli se podívat na kočárky, v kterých se vozívali jejich prarodiče a snad i praprarodiče.

Poděkování patří římskokatolické farnosti za umožnění výstavy ve farním depozitu a všem, kteří nám s výstavou pomáhají.

Pokud jste někdo nestihl navštívit výstavu o pouti, přijďte se podívat o Svatováclavském jarmarku 28. 9. 2019 od 14 do 17 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu Soňa a Jan Šašinkovi

 

Kinematograf bratří Čadíků

Přes navyšující se náklady na zajištění kinematografu bratří Čadíků z důvodu vyšších poplatků správcům autorských práv, rozhodla rada města o pokračování nové tradice promítání na náměstí. Čtyři filmová představení překonala návštěvností všechna očekávání.Výnos z dobrovolného  vstupného návštěvníků 26.645,- Kč jistě potěšil organizátory a Konto Bariéry. Právě tato neziskovka je příjemcem dobrovolného vstupného pro potřebné.