Vydáno dne 8. 6. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D22x přečteno

Postupné rozvolňování protiepidemických opatření umožňuje návrat k některým volnočasovým aktivitám, které byly dříve občany hojně vyhledávány. Jsou jimi i radou města podporované vlastivědné zájezdy pro veřejnost s finanční podporou účasti mládeže do 15 let a seniorů nad 65 let.

První ze zájezdů se uskuteční v sobotu 26. června 2021. Srdečně zve komise rady města pro občanské záležitosti.