Vydáno dne 6. 8. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková40x přečteno

S ohledem na provoz uvnitř kulturního domu bylo nutné dokončit v rámci rekonstrukce otopného systému kulturního domu v průběhu měsíce července výměnu radiátorů. Takto jsou na počátku srpna již všechny radiátory v budově kulturního domu nové a dodavatelská firma přistoupí k dokončení rekonstrukce kotelny, kde jsou již provedeny veškeré stavební práce a proběhlo též vyvložkování komínu. Práce budou dokončeny nejpozději do konce měsíce září