Vydáno dne 6. 12. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D8x přečteno

Byl krásný říjnový podvečer a s velkým zájmem veřejnosti se na náměstí města Olešnice sešla spousta spoluobčanů, které pozvala rada města Olešnice ve spolupráci se ZŠ a MŠ. Všichni ti, co přišli, si připomněli vznik Československa. Vyslechli si pár slov z úst pana starosty a posléze se vydali společně s dětmi na večerní procházku s lucerničkami, které jim svítily na cestu. Na chvilku se všichni zastavili u Památníku obětem olešnických občanů ve světových válkách a vyslechli státní hymnu. Každý, kdo šel v průvodu, se vrátil do dětských let a s lampiónem v ruce zapomněl na každodenní starosti. Děti i rodiče měli překrásné lampióny a večerní procházka městem, která byla naprosto úchvatná, byla zakončena překvapením. A co napsat na závěr, překrásný ohňostroj, který všechny jistě pohladil u srdce, za což rádi poděkujeme firmě Řeznictví Šutera.

Mgr. Alena Koktavá, učitelka ZŠ Olešnice