Vydáno dne 15. 1. 2022Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D0x přečteno

Vážení spoluobčané,

rok 2022, do kterého jsme vstoupili, je vrcholnými politiky naší země vnímán jako rok, který přinese řadu obtíží pro obyvatele nejen České republiky. Často je zmiňována pandemie COVID-19, která stále ohrožuje nejenom zdraví občanů, ale též ekonomicko-dodavatelské vazby různých subjektů a ohrožuje globální trh. Neméně často je zmiňována doposud od krize v roce 2008 nepoznaná zvyšující se inflace. Hovoří se také o krizi energetické, která souvisí s nárůstem cen plynu a elektrické energie na světových burzách. Zadlužování státu z předchozích „covidových“ let je třeba zastavit řadou zcela jistě nepopulárních kroků, které již vláda avizovala.

Takto neradostně začíná tedy rok 2022 i pro občany města Olešnice. Přesto je třeba najít jistou dávku optimismu, ke které nás opravňuje skutečnost, že jsme i předchozí dva roky se všemi protiepidemickými opatřeními zvládli.

            V Olešnici se radě města podařilo zajistit v loňském roce i v roce předchozím významné finanční zdroje ve formě dotací, které podpořily investiční činnost města. Také provoz příspěvkové organizace i opravy a údržba majetku města nemusely být nijak omezovány. Obdobně tomu bude i v letošním roce, i přes významné navýšení cen energií (2,5 mil. Kč).

            Samospráva města vstupuje do posledního roku volebního období, kdy bude mít rada města posledních několik měsíců na dokončení svých plánovaných záměrů a cílů obsažených v programovém prohlášení rady města. Toto prohlášení rady bylo zveřejněno ve Zpravodaji a vycházelo z předvolebních slibů volebních stran SNK a KDU-ČSL (volební strany zastoupené v radě města).                                

               Za radu města: PaedDr. Zdeněk Peša