Vydáno dne 3. 2. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D89x přečteno

Do nového roku vstoupila Česká republika s omezeními, která schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v tzv. nouzovém stavu. Vláda pak přijala opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 v populaci. Tato omezení se bezprostředně dotýkají i života nás, olešnických občanů. Omezením služeb, obchodní sítě, uzavřením restaurací a ubytování. Také provoz ski-areálu je vládním nařízením zakázán, obdobně jako konání dříve hojně navštěvovaných kulturních akcí jako jsou olešnické plesy organizované místními spolky.

Nejmarkantněji se omezení dotýká docházky žáků do škol. V provozu je v Olešnici mateřská škola, kde provoz zatím na rozdíl od některých okolních obcí nemusel být uzavřen z důvodu karantény. Distanční vzdělávání v základní škole se naštěstí netýká těch nejmenších žáčků z prvního a druhého ročníku základní školy. Tito žáčci navštěvují školu prezenčně k velké úlevě jejich rodičů, protože dlouhodobé distanční vzdělávání by bylo v jejich případě zcela neefektivní. Všichni by jistě uvítali možnost docházky žáků alespoň prvního stupně a 9. ročníku, avšak jak se zdá, epidemická situace na prahu února ani toto částečné rozvolnění neumožňuje. Pololetní vysvědčení si tak odnesou přímo ze školy pouze žáčci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci si vydané vysvědčení za první pololetí odnesou až ve chvíli, kdy bude povoleno jejich vzdělávání s docházkou do školy.

Velký nápor zažívají také čekárny a ordinace lékařů. Zde jsme již zveřejnili apel praktických lékařů, aby se pacienti k návštěvě lékaře objednávali. V lékařském středisku nabízí paní MUDr. Bednaříková antigenní testování, jak se dočtete dále ve zpravodaji.

V množství leckdy protichůdných informací se často ztrácíme a není proto ničím zvláštním, že je tomu tak i u informace o zahájeném očkování seniorů. Někteří se obrací na praktické lékaře s žádostí o očkování a ti jim samozřejmě nemohou aktuálně vyhovět. Očkování se zatím provádí očkovací vakcínou, která má specifické podmínky pro skladování, které je možné pouze v některých velkých zdravotnických zařízeních. Po registraci tak byli již někteří naši spoluobčané starší 80 let očkováni v očkovacích centrech v Brně. Ve spolupráci s olešnickými praktickými lékaři vás o případných změnách budeme včas informovat. Platí to i o informacích z krajského úřadu, který je koordinátorem očkování na území kraje.

            Trpělivost lidí přijímat nezbytná epidemiologická opatření má své limity a nálada umocněná pochmurnou zimou není dobrá. Čeká nás zřejmě ještě další období různých epidemických omezení, která mohou být ještě přísnější. Přesto je dobré a nutné věřit, že se s pandemií COVID-19 vypořádáme. V tomto snažení rozhodně nejsme sami. Už slovo pandemie říká, že je to celosvětový problém, že se ho snaží řešit vlády všech států a že opatření, která jsou přijímána, se stát od státu příliš neliší. Aby byla efektivní, je nutná i naše osobní angažovanost.