Vydáno dne 7. 9. 2022 | Vložil/a: Ivana Kozlová | 0x přečteno

V těchto volbách budou olešničtí voliči vybírat ze čtyř kandidátek sdružení nezávislých kandidátů a kandidátky KDU-ČSL. Tedy celkem pět volebních stran. Všechny kandidátky sdružení nezávislých kandidátů byly podpořeny peticemi s dostatečným počtem hlasů a tedy zaregistrovány.

Opakovaně se budou ve svobodných volbách o hlasy voličů ucházet

  • po deváté KDU-ČSL nyní ve složení:

Jan Soukal, Ing. Josef Kánský, Michal Švancara, Ing. Petr Višinka, Ing. Jan Novotný, Ing. Pavel Adamec, Milan Trmač, Petr Šašinka, Ing. Václav Plíhal, Jan Šafařík, Mgr. Hana Halvová, Jan Procházka, Irena Fousková, Rostislav Šabrňák, Ing. Miroslav Halámek

  • po osmé Sdružení nezávislých kandidátů nyní ve složení:

PaedDr. Zdeněk Peša, MUDr. Jan Nechuta, Ing. Martin Baka, Ludmila Musilová, Pavel Šutera, Ing. Ivana Jančová, Ing. Jan Šafařík, Mgr. Zdeněk Halas, Jana Ondriková, Petr Kříž, Mgr. Ivana Jančová, Ladislav Kantor, Jaroslav Ostrý, Kamil Holek, Jaroslav Baka

  • po čtvrté OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE – sdružení nezávislých kandidátů nyní ve složení:

Ing. David Tomášek, Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D, Ing. arch. Štěpán Hirsch, Mgr. Aleš Prokopec, Ing. Jakub Slavíček, Josef Weis, Mgr. Galina Žílová, Bc. Adolf Vraspír, Jan Slavíček, Iveta Kovářová, Milan Fiala, David Bělehrádek, Bc. Eva Tomášková, Mgr. Jitka Krejčí, Jaroslav Procházka

  • po třetí ŽIVNOSTNÍCI OLEŠNICE – sdružení nezávislých kandidátů nyní ve složení:

František Žíla, MUDr. Ivona Prokopcová, Ing. arch. Andrea Prajsová, Tomáš Bělehrad, Petr Ryzí, Michal Kroupa, Dalibor Žíla, Linda Coufalová, Ing. Jiří Elis, Karel Konečný, Rostislav Procházka, Stanislav Fučík, Luboš Kotlán, Lenka Pernická, Pavel Žíla

  • po druhé kandidátka mladých, tentokrát s názvem sdružení nezávislých kandidátů PRO OLEŠNICI nyní ve složení:

Mgr. David Mareček, Michael Mistr, David Ostrý, Jakub Lžíčař, Mgr. Ivana Vysloužilová, Ing. Jan Mareček, Mgr. Martin Novotný, Jiří Vysloužil, Martin Prášil, Bc. Lucie Novotná, Jan Ostrý, Ing. Michal Kubíček, Bc. Zuzana Šafaříková, Ing. Michaela Marečková, Tomáš Kozel

 

Je potěšitelné, že zájem kandidovat projevilo 75 olešnických občanů. Na pěti kandidátkách najdeme 18 žen a 57 mužů. Tedy je zjevné, že ani po letošních volbách zřejmě nedojde k významnějšímu navýšení počtu žen v zastupitelstvu. Ve větší míře než dříve lze vidět, že je zastoupeno více kandidátů z jedné rodiny, a to dokonce na kandidátkách rozdílných volebních stran. Vedle rodinné spřízněnosti si pak pozorný volič odvodí - také z předchozí spolupráce volebních stran - i spřízněnost předvolební.

Bude na voličích, kterým volebním stranám a kandidátům v případném kroužkování preferencí dají svůj hlas. Bude z čeho vybírat, přestože na prvních (volitelných) místech kandidátek jsou většinou už z minulosti známí členové předchozích zastupitelstev. Překvapení ve formě posunutí se na kandidátce se většinou nekoná a týká se max. jednotlivců, protože volební systém posouvá výše až kandidáta, který na kandidátce získá více než 10% hlasů. Nicméně i přesto má smysl kroužkovat.

Složení zastupitelstva bude dáno počtem získaných mandátů pro jednotlivé volební strany. Ty, které pro sebe získají samy nebo v koalici většinu, tedy min. 8 mandátů, pak zvolí výkonný orgán - radu města, starostu, místostarostu a výbory.

Z dopisu Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje k obecním volbám

Čtyři roky jsou pryč. Uteklo to rychle.

Chtěl bych proto poděkovat nejen všem starostům a starostkám, ale také zastupitelům za to dobré, co dokázali.

Nebylo to zrovna lehké období. Prošli jsme si COVIDem. Loni na jih Moravy přišlo tornádo a solidarita a pomoc mezi lidmi a obcemi byla neuvěřitelná. A těsně před koncem přišla válka na Ukrajině, pomoc se zvládnutím uprchlické vlny a zdražování energií a vůbec všeho.

O to víc si vážím těch, kteří v posledních létech pracovali pro své sousedy, ať už mají nějakou funkci nebo byli poslední čtyři roky obyčejní zastupitelé.

Obecní volby jsou letos 23. a 24. září.

Nejsou o vzdálených tématech. Je to o tom, kdo se bude starat o chodníky, školy, školky, zeleň, stromy, seniory a všechny věci, které máte společné. Žádné marketingové fígle vám nepomůžou, práci vidíte každý den. Proto jsou tak důležité.

Díky všem, kteří jste se i letos rozhodli kandidovat a vzít odpovědnost na sebe. A díky všem, kteří k volbám přijdete.

Jan Grolich

 

CO JSME PSALI O VOLBÁCH PŘED ČTYŘMI LÉTY

Je po volbách (Olešnický zpravodaj listopad 2018)

 

„V letošních komunálních volbách oproti těm minulým kandidovaly místo šesti pouze čtyři volební strany: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ (SNK), KDU-ČSL, OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE - sdružení nezávislých kandidátů (OMO) a Živnostníci Olešnice - sdružení nezávislých kandidátů (Živnostníci). Na menším počtu volebních subjektů profitovalo sdružení OMO, které oproti minulým volbám výrazně posílilo o tři mandáty na šest, SNK získalo také šest mandátů, stejně jako v minulých volbách, jeden mandát zůstal také Živnostníkům. KDU-ČSL získala dva mandáty oproti třem v minulých volbách. Kompletní výsledky voleb je možno najít na webových stránkách: www.volby.cz

 

Zvoleni do Zastupitelstva města Olešnice byli:

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ: PaedDr. Zdeněk Peša, MUDr. Jan Nechuta, Mgr. David Mareček, Karel Kubíček, Ing. Martin Baka, Ludmila Musilová

KDU-ČSL: Ing. Josef Kánský, Ing. Pavel Adamec

OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE – SNK: Ing. Jakub Slavíček, Ing. Vlastimil Člupek Ph.D., Mgr. Aleš Prokopec, Ing. David Tomášek, Ing. arch. Štěpán Hirsh, Bc. Adolf Vraspír

Živnostníci Olešnice – SNK: František Žíla

Zastupitelstvo města nemá ve svých řadách v novodobé historii poprvé zastupitele KSČM a všichni zastupitelé jsou bez politické příslušnosti. Zastupitelstvo také výrazněji omladilo.

V povolebním vyjednávání nabídlo OMO lidoveckým zastupitelům povolební spolupráci. Tu KDU-ČSL odmítla. Naopak došlo k rychlé dohodě v pokračování dosavadní spolupráce SNK a KDU-ČSL. Toto uskupení disponuje nadpoloviční většinou v zastupitelstvu města.

S vědomím této většiny v zastupitelstvu nabídlo SNK a KDU-ČSL sdružení OMO možnost široké, tzv. duhové koalice. SNK a KDU-ČSL (8 mandátů) nabízely OMO (6 mandátů) paritní variantu složení rady města. SNK: starosta, 1 radní. OMO: místostarosta, 1 radní. KDU-ČSL: 1 radní. Nabídku účasti v radě města v tomto složení sdružení OMO odmítlo a požadovalo většinu tří zastupitelů za OMO, případně živnostníky v pětičlenné radě. Tento požadavek nebyl s ohledem na počet získaných mandátů SNK a KDU-ČSL akceptován.

Proto byla potvrzena koalice volebních stran SNK a KDU-ČSL zastoupená ve výkonném orgánu města - radě města - a ostatní dvě volební strany budou jako opozice zastoupeny v zastupitelstvu a jeho výborech, garantujících kontrolní funkci.

 

Tuto koaliční dohodu potvrdilo ustavující zasedání zastupitelstva města 29. října 2018.

 

Zvoleni byli:

Rada města:

PaedDr. Zdeněk Peša (SNK) - starosta

Ing. Josef Kánský (KDU-ČSL) - místostarosta

Karel Kubíček (SNK) - radní

Ing. Pavel Adamec (KDU-ČSL) - radní

Mgr. David Mareček (SNK) - radní

 

Finanční výbor:

Mgr. Aleš Prokopec (OMO) - předseda

Ing. Martin Baka (SNK) - člen

František Žíla (Živnostníci) - člen

 

Kontrolní výbor:

Ing. Jakub Slavíček (OMO) - předseda

MUDr. Jan Nechuta (SNK) - člen

Ing. Vlastimil Člupek Ph.D. (OMO) - člen

 

Odpovědnost za chod města je tedy znovu dána do rukou koaličních zastupitelů SNK a KDU-ČSL. Ti ponesou svými rozhodnutími reálnou a největší odpovědnost za všechny kroky, které zastupitelstvo ponese. To proto, že nikoliv zastupitelstvo, ale rada města je ze zákona výkonným orgánem města.

 

Co se týče programového prohlášení rady města, bude zveřejněno do konce ledna. Mělo by obsahovat možné maximum z volebních programů volebních stran při snaze získat širokou podporu členů zastupitelstva. Samozřejmě s finanční odpovědností za budoucí příští našeho města a s vědomím finančních i lidských zdrojů, které máme k dispozici. Tedy žádné nereálné sliby a stavění „vzdušných zámků.“