Vydáno dne 9. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková176x přečteno

Komunální odpad z popelnic je stále vyvážen každé sudé úterý, v červenci to bude 9. a 23. Na titulním obrázku vidíte obsah kontejneru na oleje (v kterém sáčku asi je?).

Odpadové hospodářství města

Přestože čas od času lamentujeme nad stavem okolí sběrných hnízd pro separaci využitelných komodit odpadů, je pravdou, že díky zahuštění této sítě sběrných hnízd z rozhodnutí rady města v minulém období, má město velmi dobré výsledky při separaci využitelných frakcí odpadu. Je to dáno především úsilím mnohých občanů města, pro které se stalo separování plastu, papíru a skla případně nápojových kartonů samozřejmostí. Že toto tvrzení má jasný základ, dokládáme grafy a čísly (viz fotogalerie), která předala společnost EKO-KOM, která shromažďuje data nejen pro Olešnici, ale i další obce regionálně, krajsky i celorepublikově. K síti sběrných hnízd pak dodáváme, že kritériem zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě společnosti EKOKOM je počet obyvatel na jedno sběrné hnízdo 134, zatímco v Olešnici je to 94 obyvatel na jedno sběrné hnízdo, tedy číslo významně lepší. Stejně tak kritérium minimálního obslouženého objemu sběrných nádob je 149 l na obyvatele, v Olešnici je tento objem více než dvounásobný. Přesně 345 litrů na obyvatele.

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - jednoduše "za odpady" činí i v roce 2019 za osobu hlášenou k trvalému pobytu v Olešnici 500,- Kč (viz obecně závazná vyhláška č. 6/2018).

Provoz sběrného dvoru odpadu je ve středu od 13:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Žádáme občany, aby před bránou sběrného dvoru žádný odpad neodkládali!!!