Vydáno dne 9. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková43x přečteno

Komunální odpad z popelnic je stále vyvážen každé sudé úterý, v lednu to bude ještě 22.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - jednoduše "za odpady" činí i v roce 2019 za osobu hlášenou k trvalému pobytu v Olešnici 500,- Kč (viz obecně závazná vyhláška č. 6/2018).

Provoz sběrného dvoru odpadu je ve středu od 13:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Žádáme občany, aby před bránou sběrného dvoru žádný odpad neodkládali!!!