Vydáno dne 9. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková342x přečteno

Komunální odpad z popelnic je stále vyvážen každé sudé úterý. POZOR! Naposledy v tomto roce bude odpad vyvážen mimořádně v sobotu 21. prosince.

Rada města ve spolupráci se společností Fritex po roce zkušebního provozu sběru fritovacích olejů rozhodla o rozšíření sběru fritovacích olejů do všech sběrných hnízd na území města. V měsíci červnu se tak ve sběrných hnízdech objevily červené sběrné nádoby. Do těchto nádob lze ukládat pouze a jenom v uzavřených PET lahvích použitý fritovací olej. Tento olej je pak následně dále zpracováván a na rozdíl o toho do výlevky vylitého neškodí přírodě a neukládá se v kanalizačním potrubí.

Již pilotní zkušební provoz ukázal, že je mnoho občanů, kteří si tyto nádoby pletou s nádobami na komunální odpad a vysypávají do nich kde co. Tato nepřípustná praxe pak způsobuje, že je nutné obsah nádob přebírat a ostatní odpad nákladně separovat. Tak se místo příjmů z odkupu oleje (1 Kč za 1 litr) stává pro poplatníky poplatku „za odpady“ ve městě sběr použitého kuchyňského oleje a tuků dalším výdajem. Proto důrazně vyzýváme všechny občany, aby červené nádoby používali pouze a jenom na odkládání uzavřených PET lahví s použitým fritovacím olejem!

Odpadové hospodářství města

Přestože čas od času lamentujeme nad stavem okolí sběrných hnízd pro separaci využitelných komodit odpadů, je pravdou, že díky zahuštění této sítě sběrných hnízd z rozhodnutí rady města v minulém období, má město velmi dobré výsledky při separaci využitelných frakcí odpadu. Je to dáno především úsilím mnohých občanů města, pro které se stalo separování plastu, papíru a skla případně nápojových kartonů samozřejmostí. Že toto tvrzení má jasný základ, dokládáme grafy a čísly (viz fotogalerie), která předala společnost EKO-KOM, která shromažďuje data nejen pro Olešnici, ale i další obce regionálně, krajsky i celorepublikově. K síti sběrných hnízd pak dodáváme, že kritériem zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě společnosti EKOKOM je počet obyvatel na jedno sběrné hnízdo 134, zatímco v Olešnici je to 94 obyvatel na jedno sběrné hnízdo, tedy číslo významně lepší. Stejně tak kritérium minimálního obslouženého objemu sběrných nádob je 149 l na obyvatele, v Olešnici je tento objem více než dvounásobný. Přesně 345 litrů na obyvatele.

Provoz sběrného dvoru odpadu je ve středu od 13:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Žádáme občany, aby před bránou sběrného dvoru žádný odpad neodkládali!!!