Vydáno dne 9. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková154x přečteno

Komunální odpad z popelnic je stále vyvážen každé sudé úterý, v červnu to bude 11. a 25.

Odpadové hospodářství města

Přestože čas od času lamentujeme nad stavem okolí sběrných hnízd pro separaci využitelných komodit odpadů, je pravdou, že díky zahuštění této sítě sběrných hnízd z rozhodnutí rady města v minulém období, má město velmi dobré výsledky při separaci využitelných frakcí odpadu. Je to dáno především úsilím mnohých občanů města, pro které se stalo separování plastu, papíru a skla případně nápojových kartonů samozřejmostí. Že toto tvrzení má jasný základ, dokládáme grafy a čísly (viz fotogalerie), která předala společnost EKO-KOM, která shromažďuje data nejen pro Olešnici, ale i další obce regionálně, krajsky i celorepublikově. K síti sběrných hnízd pak dodáváme, že kritériem zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě společnosti EKOKOM je počet obyvatel na jedno sběrné hnízdo 134, zatímco v Olešnici je to 94 obyvatel na jedno sběrné hnízdo, tedy číslo významně lepší. Stejně tak kritérium minimálního obslouženého objemu sběrných nádob je 149 l na obyvatele, v Olešnici je tento objem více než dvounásobný. Přesně 345 litrů na obyvatele.

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - jednoduše "za odpady" činí i v roce 2019 za osobu hlášenou k trvalému pobytu v Olešnici 500,- Kč (viz obecně závazná vyhláška č. 6/2018).

Provoz sběrného dvoru odpadu je ve středu od 13:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Žádáme občany, aby před bránou sběrného dvoru žádný odpad neodkládali!!!