Vydáno dne 15. 1. 2022 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 7x přečteno

ačátkem měsíce listopadu proběhlo v Základní škole a současně také v Mateřské škole v Olešnici jednorázové orientační logopedické vyšetření, které provedly logopedky Speciálně pedagogického centra v Blansku. Vyšetřeno bylo celkem 13 dětí předškolního věku v MŠ a 18 dětí v ZŠ (14 žáků prvního ročníku a 4 žáci druhého ročníku). Pro velký zájem bylo logopedické vyšetření dokončeno u dětí ve třídě Včeliček a Berušek ještě v prosinci. Logopedická péče byla následně doporučena čtrnácti žákům ZŠ, deseti dětem předškolního věku v MŠ a asi deseti dětem z nižších tříd MŠ.

Od 10. listopadu probíhá logopedická intervence ve škole 2 hodiny týdně. Žáci dostali na výběr ze dvou možných termínů v odpoledních hodinách. Stejně tak u dětí předškolního věku v MŠ probíhá logopedická intervence 2 hodiny týdně, vždy v pondělí odpoledne. Terapie probíhá individuálně a je brán ohled na specifika daného dítěte.

Nejčastější narušenou komunikační schopností u dětí je dyslálie, která se projevuje nesprávnou výslovností některých hlásek. Každému vývojovému období dítěte odpovídá správná výslovnost určitých hlásek. Jako poslední se dítě učí sykavky (S, Z, C, Š, Č, Ž) a vibranty (hlásky R a Ř).

Aby byla logopedická terapie úspěšná a dítě zvládlo všechny hlásky správně vyslovovat před začátkem školní docházky, je třeba s dítětem pracovat krátce a intenzivně. To znamená trénovat několik minut a cvičení opakovat několikrát denně. Průběh a délka jednotlivých fází (přípravná cvičení, vyvození hlásky, fixace a automatizace) trvají u každého dítěte různě dlouho. Délka logopedické terapie může trvat u některých dětí chvíli, u některých je to běh na delší trať. Je třeba ve společném úsilí vytrvat a obrnit se pořádnou dávkou trpělivosti.

Mgr. Soňa Halámková, školní logoped