Vydáno dne 30. 5. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 185x přečteno

Vážení spoluobčané, vážení občané obcí mikroregionu Olešnicko,

před několika týdny jsme obdrželi na Městský úřad v Olešnici dopis náměstka ministra vnitra, ve kterém nám byl sdělen návrh vyhlášky, kterou se ruší matriční úřad v Olešnici a matrika bude v Kunštátě, kde je více prvozápisů (narození, úmrtí, svatba). To již od 1. 1. 2019.

Osobně jsem se velmi angažoval, aby se podařilo tento záměr ministerských úředníků zvrátit. Díky mediálnímu tlaku a rozhodnému postoji Svazu města a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku obnovy venkova je jasné, že ministerstvo od plošného a direktivního rušení matrik ustoupilo.

Děkuji všem, kdo se zasadil o to, aby se v Olešnici pokračovalo v zápisech v matričních knihách, vedených u nás už od roku 1663.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Článek Svazu města a obcí ( 29.5.2018): Matriky na malých obcích zachráněny

K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

„Mám z výsledku našeho jednání velmi dobrý pocit, pan premiér i pan ministr vyslyšeli požadavky starostů, tedy Svazu měst a obcí, a akceptovali návrh předsedy Svazu Františka Lukla. Děkujeme za toto rozhodnutí, které je dalším důkazem partnerského přístupu vlády k územním samosprávám,“ uvedla Jana Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje.

Dojde tak pouze ke změně financování tohoto výkonu státní správy. „Stát už nebude platit za matriční úkony paušálně, ale půjde o úhradu za výkon,“ upřesnil František Lukl, předseda SMO ČR a starosta Kyjova. Rušení matrik se mělo týkat původně asi čtyř stovek obcí v České republice.

Odkazy:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2480653-vnitro-chce-zrusit-treti...

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/starostove-demonstruji-pred-uradem-vl...