Vydáno dne 14. 1. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková33x přečteno

Mikulášská nadílka proběhla jako každý rok 5. prosince. Zpestřila dětem dopolední vyučování.

I v mateřské škole byl příchod Mikuláše, andělů i čertů velmi očekávaný.

Za přednes básničky nebo zpěv koledy dostaly děti balíček sladkostí.

Vych. Danielová L.

 

Poděkování

Chtěl bych tímto poděkovat vystupujícím dětem v MŠ a žákům ZŠ, stejně tak jako jejich vyučujícím, kteří připravili program vánočních besídek. Poděkování je zcela jistě širší a stejně jako já by rádi poděkovali i mnozí rodiče a prarodiče, kteří z besídek odcházeli díky vystoupení dětí a žáků vánočně naladěni. Tak tedy i za ně.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta