Vydáno dne 2. 4. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková67x přečteno

Město Olešnice pořídilo v měsíci březnu novou multikáru jako malý nákladní automobil pro potřeby pracovníků města při úklidu a údržbě. Tento malý nákladní vůz s osádkou dvou osob je však výjimečný tím, že je prvním elektromobilem, který město provozuje. Jedná se o vozidlo ALKO ATXN1 240EH. Tento elektromobil dle prodejce a technických údajů dokumentace ujede na jedno nabití baterií 100 – 150 km. Jedno nabití baterií vychází na 40 -50,- Kč. Životnost baterií je uváděna 6 – 7 roků a náklady na pořízení nových baterií v současných cenách jsou 60 tis. Kč. Jak z těchto údajů vyplývá, jedná se o vozidlo provozně velmi úsporné a pořizovací cena 1 100 tis. Kč byla městu snížena o dotaci 600 tis. Kč. Protože „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“, chceme věřit, že tento elektrovůz bude stejně dobrým pomocníkem jako zametací vůz, který město před několika lety pořídilo z operačního programu životní prostředí z dotačního titulu ke snížení prašnosti.