Vydáno dne 4. 9. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Dne 18. 8. 2023 jsme v Olešnici přivítali vzácnou návštěvu, hejtmana Jihomoravského kraje, pana Jana Grolicha. Ten k nám zavítal po návštěvě pietního shromáždění k uctění památky obětí holocaustu Romů a Sintů, které se konalo již tradičně v Hodoníně u Kunštátu. Toto každoroční shromáždění slouží k uctění památky obětí rasově motivované perzekuce a genocidy na místě, které je jedním ze symbolů holocaustu Romů a Sintů na území někdejšího Protektorátu Čechy a Morava.

V letošním roce uplyne již 80 let od vypravení hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau (21. 8. 1943). Hodonínský tábor je jedno ze dvou míst (druhým je tábor v Letech u Písku), kde byly za II. světové války nuceně koncentrovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě vznikl památník, který je ve správě Muzea romské kultury.

Po skončení shromáždění v Hodoníně přivítal pan starosta na olešnické radnici pana hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Po debatě a občerstvení se spolu prošli po Olešnici. Pan hejtman si prohlédl právě probíhající investiční akce města, výstavbu inženýrských sítí v Piskačově sadu a dále pak rekonstrukci kulturního domu. Návštěva byla zakončena v rodinné modrotiskové dílně Danzingerových, která je zapsána na seznamu nehmotného kulturního dědictví Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).