Vydáno dne 7. 7. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D15x přečteno

V rámci pokračujících oprav budov Orla byla dokončena oprava podezdívky od nového chodníku.

Dále byla provedena výměna nového osvětlení sálu, stávající výbojková svítidla byla nahrazena svítidly LED, čímž dojde k úspoře elektrické energie a též k zvýšení intenzity osvětlení i ke snížení provozních nákladů na opravy.

Po částečném rozvolnění na konci května byl obnoven provoz v mateřském centru Hastrmánek, a to do konce června. Maminky se scházely vždy v dopoledních hodinách ve čtvrtek. Další provoz bude obnoven pokud to okolnosti dovolí začátkem září. Bližší informace poskytnou paní Adamcová a Horáčková.

V rámci úprav a úklidu plánujeme vybudování oplocení vnitřního prostoru zahrady, kterou budou moci maminky využívat jako zázemí mateřského centra.

starosta Orla Olešnice