Vydáno dne 9. 3. 2023 | Vložil/a: Ivana Kozlová | 0x přečteno

Rada města na své 18. schůzi konané dne 14.2.2023 rozhodla neprodloužit smlouvu se společností Primirest (dříve Scolarest) na další období. Smlouvu má firma Primirest se zřizovatelem uzavřenou do 31.8.2023. Po tomto datu bude školní stravování zajišťováno bez dodavatelské firmy. Rada města již zahájila jednání s ředitelem ZŠ a MŠ Olešnice, aby byly zahájeny potřebné kroky pro hladký přechod školního stravování od externího dodavatele na příspěvkovou organizaci. Rada města bude celý přechod podporovat nejen finančně, ale bude usilovat i o zajištění kvalitního školního stravování nejen pro školská zařízení, ale i pro externí strávníky.