Vydáno dne 13. 1. 2020 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 28x přečteno

Ministerstvo zemědělství uvolnilo finance pro nestátní vlastníky lesa na zmírnění dopadů  kůrovcové kalamity za období  od 1.10.2017 do 31.12.2018. Příspěvek je odstupňován podle čtvrtletí a činí až 510 Kč na m3 zpracovaného kalamitního dříví. Žádost se podává od 29.11.2019 do 28.2.2020 on line na portálu ministerstva zemědělství eAgri v Modulu pro žadatele adresa http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui. Na portálu se musíte zaregistrovat – uživatelské jméno je vaše e-mailová adresa a heslo vytvoříte podle pokynů. Zásady o poskytnutí příspěvku a stručnou metodickou příručku najdete taktéž na portálu.

Nestátní vlastníci, pokud hospodaříte v lese podle lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy (LHO ) a máte doklady o těžbě nebo prodeji kalamitního dříví za výše uvedené období, můžete žádat o finanční příspěvek.

Žádost se podává on line na příslušný krajský úřad v modulu pro žadatele, upřesňující pokyny jsou v modulu v nápovědách. Po vyplnění žádosti a odeslání on line na krajský úřad vám modul dovolí žádost vytisknout, necháte ji potvrdit svým odborným lesním hospodářem a vy, kteří nejste účetní jednotkou přiložíte kopie dokladů o těžbě, prodeji apod. (ostatním stačí soupiska dokladů) a žádost doručíte na příslušný krajský úřad poštou nebo osobně. Originály dokladů pečlivě uložíte pro případné následné kontroly.

Ing. Jarmila Barešová, členka sdružení obecních, soukromých a církevních lesůSVOL