Vydáno dne 6. 11. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková54x přečteno

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olešnici si v neděli 7. 10. 2018 připomínal 150 let od dokončení a posvěcení svého kostela.

Hostem při této slavnosti byl synodní senior Mgr. Daniel Ženatý, který vedl sváteční dopolední bohoslužby. Při sázení lípy na farské zahradě, kde se každý mohl podílet přihozením své lopaty hlíny, popřál Daniel Ženatý nově zasazené lípě, aby dobře rostla a hlavně aby ji v jejím životě nepotkala žádná válka.

Vzpomněli jsme na těžkou dobu, ve které stavba chrámu probíhala, na obětavost, odvahu a touhu tehdejších evangelíků po vlastním kostele, a jejich radost při dokončení a slavnostním otevření chrámu. Synodní senior pak promluvil na téma „ Sto let ČCE a co dál.“

Celá neděle byla ukončena odpoledním varhanním koncertem se zpěvem písní, které vyjadřovaly radost a vděčnost za všechna bohatství a dary, které od Boha dostáváme.

Za ČCE Marta Švandová