Vydáno dne 10. 5. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková25x přečteno

V druhé polovině měsíce dubna proběhla velká část prací na projektu Obnova krajinných prvků lesoparku Skalky. Název projektu však může být pro čtenáře zavádějící, protože součástí tohoto projektu je i obnova a dosázení obecního sadu u Skalek, ale také úprava dříve vysázeného stromořadí javorů podél polní cesty za mateřskou školou a výsadba nové aleje u polní cesty k Veselce. Tato polní cesta nemá dosud upravený povrch asfaltobetonem a z tohoto důvodu bylo těžké stanovit hranici obecního pozemku. Proto bylo nutné geometrické vytýčení. Všude tam, kde není zpevněná asfaltová cesta, která umožňuje průjezd nejenom velké zemědělské techniky, dochází k tomu, že si řidiči, a to i často osobních vozidel, která po rozbitých cestách neprojedou, vyjezdí další „cesty“. Takovýto zásah do krajiny jistě není žádoucí a z tohoto důvodu bude polní cesta po obecních pozemcích alespoň provizorně srovnána těžkou technikou, aby mohla sloužit jako ne jedna ze čtyř cest, ale jako cesta jediná. V případě, že bude možnost získání dalšího dotačního titulu pro polní cesty, bude v tomto tělese vyprojektována jako součást plánu společných zařízení nová asfaltová cesta. Jak vypadají vyježděné „cesty“ a výsadba aleje na Veselku ukazují fotografie.