Vydáno dne 6. 4. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková168x přečteno

Město Olešnice realizuje projekt „Obnova krajinných prvků v lokalitě Skalky“ s registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006095.

Je zaměřen na vytváření, regeneraci a posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur u města Olešnice. Cílem a výsledkem akce je obnova několika krajinných prvků v lokalitě Skalky, a to ovocného sadu, alejí u polních cest a porostů v lesoparku Skalky a kolem obecního rybníku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.