Vydáno dne 7. 3. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková103x přečteno

Z pověření rady města podal starosta v loňském roce žádost Jihomoravskému kraji o finanční podporu na odbahnění Obecního rybníku. Tato žádost byla Jihomoravským krajem podpořena a v závěru loňského roku byly finanční prostředky ve výši 300 tis. korun zaslány na účet města. Po výlovu rybníka a jeho vypuštění před zimním obdobím bylo dno částečně odvodněno a dodavatel využil mrazivých dní k odtěžení sedimentu.

Obecní rybník byl naposledy odbahněn v letech 1997 – 1998, kdy byl také postaven nový požerák. Povodně v letech 2002 a 2006 a také každoroční vodní eroze způsobily, že po 20 letech bylo dno Obecního rybníka zaneseno 1000 m3 sedimentů. Po provedeném chemickém rozboru těchto sedimentů, kdy byla zjištěna jejich nezávadnost, bylo schváleno orgány životního prostředí jejich rozprostření na zemědělskou půdu.

Práce byly zahájeny v únoru a budou dokončeny do konce měsíce dubna. Souběžně s odbahněním rybníka budou odstraněny pařezy vykotlaných dubů z návodní strany hráze rybníka, hráz znovu opevněna kamenným záhozem a ve spolupráci s rybáři budou obnoveny lavičky. Výsadba nových stromů na hrázi bude provedena na vzdušné líci hráze tak, aby kořeny stromů hráz nenarušovaly.