Vydáno dne 13. 1. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D63x přečteno

V době, kdy je budova radnice otevřena pro veřejnost (pondělí a středa od 12,00 – 17,00 hod.) je možné hradit poplatek za odpady (550,- Kč/osoba/rok) a zaregistrovat se k novému systému separace papíru a plastu v pytlovém svozu. Děje se tak u okénka stavebního odboru. Zde, po registraci, obdržíte pytle označené kódem.

 

Obdržíte zde i nálepku na popelnici, označenou příjmením a číslem popisným (viz. obrázek v příloze). Tuto nálepku vylepíte na čelní stranu popelnice. V dalších týdnech bude doplněna čipem svozové firmy. Jedna popelnice je určena 1-3 osoby v domácnosti. Tedy domácnost se 4 - 6 osobami dostane dvě nálepky pro dvě popelnice atp.

 

Do svozů organizovaných městem se započítávají pouze občané, hradící poplatek. Jsou to majitelé bytů, rodinných domů určených k bydlení, či individuální rekreaci. Podnikatelský sektor si ze zákona zajišťuje svoz odpadů - včetně směsného komunálního odpadu – samostatnou smlouvu se svozovou firmou.

 

Termíny svozů zveřejňujeme v tabulce. viz. příloha