Vydáno dne 3. 2. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 120x přečteno

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně odpadové legislativy. Obec se dostala do postavení poplatníka poplatku za ukládání odpadu na skládku. Obec může uplatnit slevu na poplatku za ukládání odpadů na skládce oproti jiným, avšak je povinna vést evidenci odpadů na skládce ukládaných. Cena za uložení odpadu na skládce činí v letošním roce 800,- Kč za tunu. Obec, která směsný komunální odpad na skládce ukládá do výše stanoveného objemu na obyvatele a rok, může uplatnit slevu. Pro rok 2021 je limit pro možnost uplatnění slevy 200 kg na obyvatele. Poplatek tak může činit místo 800,- Kč za tunu 500,- Kč za tunu.

            Z tohoto důvodu budou již v březnu na nádoby pro směsný komunální odpad umístěny čipy svozové firmy po předchozím vylepení nálepek (k usnadnění orientace pro svozovou firmu), které občané obdrželi při úhradě poplatku na městském úřadě.  Množství ukládaného směsného komunálního odpadu pak bude sledováno elektronicky.

            Proto je nutné více separovat využitelné složky odpadu, jako jsou papír, plast, nápojové kartony, sklo a kov a do nádob na směsný komunální odpad dávat jenom ten, který tam patří. Proto je i ekonomický zájem o zavedení pytlového svozu papíru a plastů ke snížení množství směsného komunálního odpadu pod 200 kg na osobu a rok.