Vydáno dne 28. 3. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková138x přečteno

Komunální odpad z popelnic je vyvážen vždy v každý sudý týden v úterý, v prosinci to bude 12. a 26. (i když je svátek!!!).

Provoz sběrného dvoru odpadu je ve středu od 13:00 do 15:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Žádáme občany, aby před bránou sběrného dvoru žádný odpad neodkládali!!! 

Odvoz tříděného odpadu ze sběrných hnízd:

- papír - pátek

- plast  - pondělí

- sklo zvon - poslední týden v daném měsíci

Modrotisk